Phòng xét nghiệm của Bệnh viện C do Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ hoàn thành trong vòng hai ngày. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chúc mừng Viện Pasteur TP.HCM đã thiết kế phòng an toàn sinh học, lắp đặt thiết bị, hiệu chuẩn thiết bị, xác nhận quy trình và thực hiện đào tạo kiểm định nCoV trong thời gian ngắn. .

Thứ trưởng Tôn đề nghị lãnh đạo Bệnh viện CN Đà Nẵng cần đảm bảo các yếu tố an toàn, bảo vệ cao nhất cho nhân viên y tế lau, xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm nCoV của Bệnh viện C là hợp lệ.

Dưới sự phối hợp của Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM cũng đang chuẩn bị bổ sung các phòng xét nghiệm tại các cơ sở y tế khác. – Bộ trưởng Nguyễn Trường Sơn (áo kiểm tra) kiểm tra phòng xét nghiệm VOC của Bệnh viện C. Ảnh: Bộ Y tế Đến nay đã có 7 cơ sở ở miền Trung xét nghiệm xác nhận nCoV. Trên cả nước, có 119 phòng thí nghiệm có khả năng kiểm tra nCoV, trong đó 71 cơ sở đã được xác nhận. Có 34 điểm ở miền Bắc, 28 điểm ở miền Nam, 7 điểm ở miền Trung và hai điểm ở Tây Nguyên.

Hiện tại, các khu vực khác nhau đã tăng tốc thử nghiệm để xác định Covid-19. Từ ngày 23/7 đến ngày 14/8, ngành y tế đã tiến hành khoảng 275.500 lượt xét nghiệm RT-PCR. Hơn 63.600 cuộc kiểm tra được thực hiện tại Đà Nẵng, hơn 14.000 cuộc kiểm tra được thực hiện ở Hà Nội, gần 71.000 cuộc kiểm tra được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh.