Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia chiều 24/7 đã giới thiệu về tình trạng này. Điều kiện này không áp dụng cho các chuyên gia đã có vé và sẽ vào trước ngày 5/8. Các mẫu phải được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được chính phủ phê duyệt hoặc hệ thống phòng thí nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia Trên thực tế, sau khi thử nghiệm nCoV dương tính, số lượng người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề và lãnh đạo doanh nghiệp có xu hướng tăng lên. Nếu một gia đình có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc một tổ chức mời, họ phải hứa chi trả cho việc điều trị bằng Covid-19 tại Việt Nam. Tổ chức được mời cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn chống lại Covid-19.

Cho đến nay, bất kỳ ai nhập cảnh, kể cả người Việt Nam hay người nước ngoài, đều phải tuân thủ các quy định về cách ly và lấy mẫu 14 ngày. Lấy ít nhất hai mẫu để kiểm tra nCoV.

Trong 99 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào trong cộng đồng. Trong thời gian này, hơn 150 trường hợp nhiễm mới đều được đưa vào và được cách ly ngay nên không lây nhiễm ra cộng đồng.