K岷縯 qu岷 ch峄 CT v霉ng maxillofacial v脿o ng脿y 14 th谩ng 6 cho th岷 b峄噉h nh芒n b峄 g茫y x瓢啤ng b岷痶 bu峄檆 v脿 m峄檛 v岷璽 kim lo岷 峄 m谩 ph岷 v脿 sau c峄 h峄峮g, ngay tr瓢峄沜 c峄檛 s峄憂g c峄 t峄 cung. – Khu么n m岷穞 v脿 h矛nh d岷g c峄 b谩c s末 ph岷玼 thu岷璽 hai b锚n, tai, m农i v脿 h峄峮g ph峄慽 h峄 ph岷玼 thu岷璽 v脿 lo岷 b峄 vi锚n 膽岷. Do s峄ヽ m岷h h峄 di峄噒 c峄 vi锚n 膽岷, 膽峄檌 ph岷玼 thu岷璽 c农ng 膽i峄乽 tr峄 g茫y x瓢啤ng m岷穞 v脿 ch岷 th瓢啤ng m岷穞.

Hi峄噉 t岷, b峄噉h nh芒n 膽茫 t峄塶h d岷瓂 v脿 h峄搃 ph峄.

Sau ca ph岷玼 thu岷璽, b谩c s末 kh谩m cho b峄噉h nh芒n Art. 岷h: B峄噉h vi峄噉 cung c岷.

M峄梚 n膬m, b峄噉h vi峄噉 108 s岷 ti岷縫 nh岷璶 h脿ng ch峄 b峄噉h nh芒n ho岷穋 di ch峄﹏g c峄 ch岷 th瓢啤ng v农 kh铆. Ch岷 th瓢啤ng ch谩y l脿 th瓢啤ng t铆ch do ch岷 n峄.

C贸 nhi峄乽 ch岷 膽峄檆 th岷 kinh 峄 v霉ng maxillofacial, c谩c c啤 quan th峄眂 hi峄噉 c谩c ch峄ヽ n膬ng quan tr峄峮g (t岷 nh矛n, h啤i th峄, ti锚u h贸a, v.v.). ). Ch岷 th瓢啤ng 峄 khu v峄眂 n脿y c贸 th峄 l脿m h峄弉g c谩c c啤 quan, tr峄 tr岷穋 v脿 g芒y ra c谩c bi岷縩 ch峄﹏g nghi锚m tr峄峮g ho岷穋 th岷璵 ch铆 t峄 vong.

L岷 vi锚n 膽岷 ra kh峄廼 m岷穞 b峄噉h nh芒n. 岷h: B峄噉h vi峄噉 cung c岷.

B谩c s末 Nguy峄卬 Quang 膼峄ヽ, Ph贸 tr瓢峄焠g khoa Ph岷玼 thu岷璽 Maxillofacial v脿 T谩i t岷, 膽峄 ngh峄 r岷眓g n岷縰 x岷 ra h峄廰 ho岷, c岷 s啤 c峄﹗ kh岷﹏ c岷 膽峄 c峄﹗ s峄憂g. 膼i峄乽 tr峄 n脿y ch峄 c贸 th峄 膽瓢峄 qu岷 l媒 膽煤ng c谩ch sau khi 膽i峄乽 tr峄 膽岷穋 bi峄噒.