Ông Nguyễn Trương Giang đã đảm nhận vị trí mới của Vinaphone kể từ ngày 17/7. Ông Giang sinh năm 1971 và có bằng MBA của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông gia nhập VNPT vào tháng 2 năm 1998 và đã giữ nhiều vị trí tại VinaPhone và là một bộ phận thành công. Thành viên của nhóm VNPT. Kể từ tháng 1 năm 2016, ông Jiang đã được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của Vinaphone, chịu trách nhiệm sản xuất, truyền thông thương mại và các hoạt động quảng bá thương hiệu.

Trước đây, ông từng là tổng giám đốc của một công ty dịch vụ viễn thông. Thông tin do ông Nguyễn Nam Long cung cấp trên Vinaphone. Tuy nhiên, ngày 16/7, VNPT đã bổ nhiệm ông Long làm phó tổng giám đốc của tập đoàn.

Cùng ngày với ông Long, VNPT cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Danh làm tổng giám đốc. Các phó của nhóm này. . Ông Danh đã giữ nhiều vị trí tại Bưu điện He Ting. Sau đó, ông làm giám đốc của VNPT Hà Tĩnh. Năm 2015, ông Danh được bổ nhiệm làm trưởng phòng thương mại của Tập đoàn VNPT, sau đó là trưởng phòng kế hoạch và đầu tư.

Anh Tú