Ủy ban chỉ đạo quốc gia (24/7) về phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 đã cung cấp tình huống này vào buổi chiều. Điều kiện này không áp dụng cho các chuyên gia đã có vé và sẽ vào nước trước ngày 5 tháng 8. Các mẫu phải được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được chính phủ phê duyệt hoặc hệ thống phòng thí nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nguồn gốc của Ban chỉ đạo quốc gia. Trên thực tế, sau khi vào nước, số người nước ngoài là nhà đầu tư, công nghệ, công nhân lành nghề và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ kiểm tra dương tính với nCoV. Những người có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc các đơn vị mời phải hứa trả tiền cho Covid-19 tại Việt Nam. Đơn vị mời cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn chống lại Covid-19.

Cho đến nay, tất cả người nhập cư, bao gồm cả người Việt Nam hoặc người nước ngoài, phải trải qua kiểm tra kiểm dịch và lấy mẫu trong 14 ngày. Tại Việt Nam, đã có ít nhất hai nCoV.

Không có trường hợp nhiễm cộng đồng nào ở Việt Nam trong 99 ngày. Trong thời gian này, hơn 150 người nhập cư mới là người nhập cư và họ ngay lập tức bị cách ly để tránh sự gia tăng của cộng đồng.