Trong quý II, doanh thu thuần của Công ty sữa Châu Châu, một công ty sở hữu thương hiệu sữa liên lục địa, vượt 734 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế tăng 44% lên gần 65 tỷ đồng.

Tích lũy trong sáu tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Mozhou cũng tăng lần lượt 7%, 6% và 40%.

Tốc độ tăng trưởng của chênh lệch giữa doanh thu và lợi nhuận phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận gộp. Về nhà với Vinamilk, hiệu quả bán hàng của Sữa Mộc Châu đã được cải thiện rất nhiều. Biên lợi nhuận gộp trong quý II tăng từ 17% trong cùng kỳ năm 2019 lên gần 30%. Trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ này cũng tăng lên 29%. Hoạt động kinh doanh. Doanh số trong cùng kỳ tăng gần gấp đôi, bù đắp cho việc tăng chi phí KH & CN.

Không chỉ cải thiện hiệu suất mà giao dịch giữa Sữa Mộc Châu và Vinamilk cũng tăng lên đáng kể. chính. Nói. Trong sáu tháng đầu năm, công ty bán sản phẩm sữa Tiên Sơn tại Vinamilk đạt gần 140 tỷ đồng. Đến cuối quý II, tổng tài sản của Mộc Châu Sữa đạt gần 1.100 tỷ đồng. Giá trị vốn chủ sở hữu gần 830 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối vượt quá 130 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, Vinamilk sở hữu 75% GTN Food, công ty mẹ của Mộc Châu Sữa. Hai tháng sau khi thỏa thuận được ký kết, Mai Kiều Liên trở thành chủ tịch của GTN Thực phẩm và Sữa Mộc Châu.

Giám đốc điều hành của Vinamilk cho biết, hiệu quả của giao dịch này là giá trị cộng hưởng giữa Sữa Mộc Châu và Vinamilk bắt nguồn từ lợi ích của cả hai bên. Sữa Mộc Châu chưa vào thị trường phía Nam và xuất khẩu, và hệ thống phân phối Vinamilk, có các nguồn lực để giúp đỡ. Mặt khác, Vinamilk có thể mở rộng sang thị trường Tây Bắc với sự hỗ trợ của Mocchaumilk.

Bà Liên cũng tuyên bố rằng Vinamilk sẽ không xóa thương hiệu Sữa Mộc Châu. Hai công ty sẽ hoạt động song song, nhưng sẽ kết hợp các điểm mạnh của nhau. Vinamilk sẽ đặc biệt hỗ trợ quản lý, đổi thương hiệu và thay đổi nhận dạng mới của Mộc Châu Sữa.

Minh Sơn