Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD) báo cáo doanh thu ròng 41 tỷ đồng trong báo cáo tài chính quý 2, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty vượt 1 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù chi phí bán hàng và quản lý biến động theo chiều hướng tích cực.

“Lý do chính khiến lãi suất giảm trong quý hai là do doanh số bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Công ty đã tăng cường kiểm soát chi phí và giảm chi phí không cần thiết để giảm thiểu tác động. — Trong nửa đầu năm, quyền sở hữu thương hiệu Xa Xa Chương Dương đạt doanh thu thuần 72 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,6 tỷ đồng, giảm 48% và 21,8% so với năm trước so với kế hoạch được phê duyệt tại cuộc họp thường niên vào cuối tháng trước, công ty vừa hoàn thành kế hoạch doanh thu vào cuối tháng trước, công ty vừa hoàn thành kế hoạch doanh thu vào cuối tháng trước, công ty vừa hoàn thành kế hoạch doanh thu vào cuối tháng trước, công ty vừa hoàn thành kế hoạch doanh thu vào cuối tháng trước, công ty vừa hoàn thành kế hoạch doanh thu. 27% lợi nhuận của công ty là hơn 13%.

Chuong Duongsá đăng một bức ảnh lên kệ siêu thị: Đông Phương.

Ban đầu, công ty dựa vào mục tiêu doanh thu 360 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận sau thuế là 15 tỷ đô la Mỹ. Đối với các bệnh ảnh hưởng đến tiêu dùng, hội đồng quản trị chỉ đệ trình các kế hoạch gần 260 tỷ đồng và 12 tỷ đồng, giảm 3% và 26% theo năm. -Mr. Neo Gim Siong Bennett, Chủ tịch Hội đồng quản trị, sự khởi đầu bất ngờ của năm nay từ Covid-19 Sự xuất hiện của, khiến thị trường chậm lại sau Tết Nguyên đán. Trong giai đoạn này, công ty tập trung vào việc bảo vệ nguồn nhân lực của mình, lên kế hoạch khởi động lại hoạt động kinh doanh thông qua tái đầu tư thương hiệu và phát triển sản phẩm. Phát triển mạnh mẽ và trở lại bình thường như trong nửa đầu năm tới.

Người phụ trách công ty cho biết sẽ có bốn mục tiêu chính trong năm nay: nhanh chóng đạt được mục tiêu. Sau khi dịch bệnh bùng phát, doanh nghiệp sẽ quay trở lại để theo dõi, kiểm soát chi phí, mở rộng hệ thống phân phối và loại bỏ thấp. Thay vào đó, công ty đã bổ sung nhiều dây chuyền sản xuất đồ uống đậm đặc chất dinh dưỡng.