Từ khi bắt đầu dịch cho đến nay, chỉ có ba tổ chức là Y tế và Dịch tễ học Trung ương, Viện Pasteur tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur ở Nha Trang đã được xác nhận là mẫu dương tính. Các cơ quan khác chỉ kiểm tra sàng lọc. Khi kết quả dương tính, mẫu cần phải được chuyển đến một trong ba cơ quan kiểm tra để xác nhận.

Để xúc tiến kết quả xét nghiệm mẫu, bắt đầu từ ngày 21 tháng 3, Bộ Y tế đã ủy quyền cho 22 địa điểm tiến hành xét nghiệm để xác nhận nCoV.

Các công nghệ có thể được thực hiện trong 22 địa điểm này bao gồm: thử nghiệm sinh học phân tử (RT-PCR thời gian thực). Phát hiện RNA coronavirus trong các mẫu hô hấp, phát hiện nhanh các mẫu hô hấp và máu, xét nghiệm miễn dịch (ELISA) cho các mẫu hô hấp và máu.

Nếu kết quả kiểm tra là dương tính, cơ quan kiểm tra sẽ thông báo cho ban chỉ đạo địa phương về kết quả kiểm tra và báo cáo cho ban chỉ đạo. Nếu kết quả kiểm tra là âm tính, trung tâm kiểm tra sẽ thông báo kết quả kiểm tra. Đơn vị thử nghiệm của mẫu .

Phòng thí nghiệm phải tuân theo các quy trình và phương pháp thử. Thực hiện thử nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất sản phẩm chẩn đoán để đảm bảo chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học.

22 phòng thí nghiệm, bao gồm:

1. Viện Y tế và Dịch tễ học Trung ương;

2. Viện Pasteur của Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Nha Trang Bath Viện Đức;

4. Viện nghiên cứu trung tâm y tế và dịch tễ học cao nguyên;

5. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội;

6. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đà Nẵng;

7. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tần;

8. Trung tâm kiểm soát bệnh Ren Bạch;

9. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Laojie;

10. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quận Guangning;

11. Bệnh viện trung tâm về bệnh nhiệt đới;

12. Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Zhao Lei;

14. Bệnh viện Trung ương Ruan Thái Lan;

15. Bệnh viện Trung ương Huế; -16. Bệnh viện Nhi Trung ương;

17. Bệnh viện Đa khoa Phu Shou;

18 .Bahmay Hospital;

19. Bệnh viện Nhi đồng TP HCM 1;

20. Viện y học dự phòng quân sự; -21 Trung tâm nhiệt đới Việt Nam-Nga;

22. Bệnh viện quân y trung ương 108.

Ya