Hoslund, 19 tu峄昳, 膽瓢峄 膽瓢a v脿o B峄噉h vi峄噉 Qu峄慶 gia v峄 B峄噉h Nhi峄噒 膽峄沬 v脿o ng脿y 24 th谩ng 3. Kh么ng c贸 t峄昻 th瓢啤ng ph峄昳, nh瓢ng c么 l脿 m峄檛 b峄噉h nh芒n nh岷 v脿 c贸 th峄漣 gian 膽i峄乽 tr峄 l芒u nh岷. -Nh岷璶 x茅t c谩c y锚u c岷 膽i峄乽 tr峄. Do 膽贸, b峄噉h nh芒n n贸i ti岷縩g Anh k茅m, kh么ng hi峄僽 v脿 kh么ng h峄 t谩c “, b谩c s末 膼峄 Th峄 Ph瓢啤ng Mai, ph贸 gi谩m 膽峄慶 khoa truy峄乶 nhi峄卪 t峄昻g qu谩t n贸i. Khi Hoslund 膽贸ng c峄璦, y t谩 ti岷縫 t峄 m峄 c峄璦. R峄璦 s岷h c峄 h峄峮g, nh瓢ng c么 kh么ng r峄璦.

C么 g谩i c农ng t峄 ch峄慽 膬n v脿 u峄憂g, v矛 th峄ヽ 膬n kh么ng ngon, c么 ti岷縫 t峄 y锚u c岷 膽岷 s峄 qu谩n mang v峄 nh脿.

“B谩c s末 Mai n贸i trong b峄痑 膬n t岷 b峄噉h vi峄噉:” – 17 th谩ng 4, Sau 8 l岷 th峄 nghi峄噈, nCoV c峄 Hoslund 膽茫 d瓢啤ng t铆nh. Ti岷縩 s末 Mak n贸i: “M峄梚 x茅t nghi峄噈 c谩ch nhau 3 ng脿y. 漂峄沜 t铆nh c么 岷 膽茫 膽瓢峄 膽i峄乽 tr峄 trong 24 ng脿y. C么 kh么ng bi岷縯 r岷眓g m矛nh c岷 ph岷 h峄搃 ph峄 膽峄 v峄 nh脿. “

” Nh瓢ng anh 岷 l脿 m峄檛 b峄噉h nh芒n, v矛 v岷瓂 ch煤ng t么i c贸 tr谩ch nhi峄噈 ph峄 v峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 chu 膽谩o v脿 t峄憈 nh岷. B谩c s末 Tr岷 Duy H瓢ng, ng瓢峄漣 膽峄﹏g 膽岷 T峄昻g c峄 B峄噉h truy峄乶 nhi峄卪, n贸i th锚m .

— V脿o ng脿y 25 th谩ng 4, Hoslund 膽瓢峄 tuy锚n b峄 ch峄痑 kh峄廼. Khi m峄峣 ng瓢峄漣 膽ang c峄 v农, Hoslund 膽峄﹏g b锚n c岷h Trong s峄 c谩c b峄噉h nh芒n, kh么ng ng峄玭g c峄 v农.

Hoslund n贸i r岷眓g anh ta 膽茫 膽岷穞 v茅 v峄 nh脿 khi d峄媍h b峄噉h b霉ng ph谩t v脿o cu峄慽 th谩ng 3. Tuy nhi锚n, h茫ng h脿ng kh么ng c岷 ph岷 ch峄﹏g minh r岷眓g anh ta kh么ng b峄 nhi峄卪 virus 膽峄 bay. B岷 t么i 膽茫 膽岷縩 B峄噉h vi峄噉 Nhi 膽峄搉g Qu峄慶 gia 膽峄 ki峄僲 tra. Sau 膽贸, c么 岷 ch峄 膽瓢峄 nh岷璸 vi峄噉 v脿 tr峄 th脿nh “B峄噉h nh芒n s峄 167”.

– “T么i kh么ng c贸 tri峄噓 ch峄﹏g, t么i kh么ng b峄 b峄噉h, n锚n khi nghe tin t铆ch c峄眂 t峄 nCoV Khi t么i b峄 s峄慶, “Hoslund n贸i. -Josefine Schutten Hoslund, 19 tu峄昳, qu峄慶 t峄媍h 膼an M岷h. 岷h: Ho脿ng Anh .

Th峄漣 膽i峄僲 kh贸 kh膬n nh岷 膽峄 Hoslund ph岷 nh岷璸 vi峄噉 32 ng脿y. “T么i c岷 th岷 v么 v峄峮g v脿 ch谩n n岷. C么 膽啤n, l岷 l霉ng, th峄 啤, suy ngh末 ti锚u c峄眂. C么 岷 kh么ng hi峄僽 v膬n h贸a Vi峄噒 Nam v脿 giao ti岷縫 h岷 ch岷 v峄沬 b谩c s末. “Ch峄 c贸 m峄檛 v脿i ng瓢峄漣 c贸 th峄 n贸i ti岷縩g Anh. Giao ti岷縫 c峄 ch煤ng t么i r岷 h岷 ch岷. T么i kh么ng bi岷縯 g矛 c岷. T么i ch峄 c贸 m峄檛 m矛nh trong ph貌ng.”

S峄 kh谩c bi峄噒 v峄 v膬n h贸a c农ng khi岷縩 cho Hoslund kh贸 tu芒n th峄 c谩c y锚u c岷 膽i峄乽 tr峄. “B谩c s末 r岷 gi峄廼, nh瓢ng t么i kh么ng bi岷縯 c谩ch l脿m vi峄嘽 n脿y. C贸 l岷 膽贸 l脿 l媒 do t岷 sao vi峄嘽 膽i峄乽 tr峄 c峄 t么i ph峄ヽ t岷 h啤n.”

V峄沬 s峄 h峄 tr峄 c峄 gia 膽矛nh t么i v脿 膽岷 s峄 qu谩n, b峄噉h nh芒n c岷 th岷 ng脿y c脿ng 铆t tuy峄噒 v峄峮g h啤n v脿 ch岷 nh岷璶 S峄 膽峄慽 x峄. C么 s岷 v峄 nh脿 sau khi 膽瓢峄 xu岷 vi峄噉.

Hoslund h峄慽 ti岷縞 r岷眓g chuy岷縩 膽i v峄沬 b岷 trai kh么ng th峄 ho脿n th脿nh do b峄噉h t岷璽 ph岷 v峄 nh脿 s峄沵. “Xin l峄梚, t么i 膽茫 kh么ng 膽i v峄 ph铆a nam 膽峄 xem nh峄痭g 膽i峄乽 th煤 v峄 kh谩c. T么i ch岷痗 ch岷痭 s岷 tr峄 l岷 Vi峄噒 Nam v脿o m峄檛 ng脿y n脿o 膽贸.”

Chile