Nh岷璽 B岷 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g qu峄慶 gia c贸 膽岷 t瓢 tr峄眂 ti岷縫 n瓢峄沜 ngo脿i 膽瓢峄 膽膬ng k媒 nhi峄乽 nh岷 t岷 Vi峄噒 Nam. V峄沬 s峄 h峄 tr峄 c峄 ch瓢啤ng tr矛nh “H峄 tr峄 膽a d岷g h贸a chu峄梚 cung 峄﹏g” 峄 膼么ng Nam 脕, 15 trong s峄 30 c么ng ty 膽瓢峄 ch铆nh ph峄 Nh岷璽 B岷 h峄 tr峄 膽ang ho岷 膽峄檔g t岷 Vi峄噒 Nam.

N岷痬 b岷痶 xu h瓢峄沶g th峄 tr瓢峄漬g

脭ng Ogami Noriyoshi-Gi谩m 膽峄慶 nh脿 m谩y v脿 Ph贸 ch峄 t峄媍h Daikin Vietnam General Manager tin r岷眓g m么i tr瓢峄漬g 膽岷 t瓢 t岷 Vi峄噒 Nam 膽茫 膽瓢峄 c岷 thi峄噉 膽谩ng k峄 trong nh峄痭g n膬m qua. Th峄 tr瓢峄漬g 膽谩p 峄﹏g c谩c ti锚u ch铆 l峄盿 ch峄峮 kh岷痶 khe c峄 c谩c c么ng ty Nh岷璽 B岷, nh瓢 quy m么 d芒n s峄, ti峄乵 n膬ng t膬ng tr瓢峄焠g, s峄 峄昻 膽峄媙h ch铆nh tr峄, khuy岷縩 kh铆ch c峄 ch铆nh ph峄 v脿 ngu峄搉 nh芒n l峄眂 gi脿u c贸 v脿 n膬ng 膽峄檔g c峄 Nh岷璽 B岷.

Daikin 膽茫 nhanh ch贸ng n岷痬 b岷痶 nh峄痭g y岷縰 t峄 thu岷璶 l峄 n脿y v脿 膽茫 膽岷 t瓢 r岷 nhi峄乽 ti峄乶 v脿o vi峄嘽 x芒y d峄眓g v脿 v岷璶 h脿nh nh脿 m谩y 膽i峄乽 h貌a hi峄噉 膽岷 nh岷 c峄 t岷璸 膽o脿n t岷 t峄塶h Hongyan k峄 t峄 n膬m 2018, v峄沬 t峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢 h啤n 72 tri峄噓 膽么 la M峄.

“Theo ch铆nh s谩ch c峄 t岷璸 膽o脿n, th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam 膽峄 l峄沶 膽峄 m峄 nh脿 m谩y. S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 b谩n 峄 b岷 k峄 qu峄慶 gia n脿o c农ng c贸 th峄 膽瓢峄 s岷 xu岷 tr峄眂 ti岷縫 t岷 ch峄.” 脭ng Ogami Jiliang chia s岷 l媒 do th脿nh l岷璸 nh脿 m谩y. -Daikin chi nh谩nh Vi峄噒 Nam t岷 H峄搉g 脗n. -Globe Newswire 膽茫 b谩o c谩o v脿o th谩ng 10 n膬m 2019 r岷眓g Vi峄噒 Nam 膽瓢峄 li峄噒 k锚 l脿 m峄檛 trong ba th峄 tr瓢峄漬g h脿ng 膽岷. V峄 doanh thu v脿 d峄 b谩o t膬ng tr瓢峄焠g 膽岷縩 n膬m 2023, 膽芒y l脿 th峄 tr瓢峄漬g 膽i峄乽 h貌a kh么ng kh铆 l峄沶 nh岷 膼么ng Nam 脕. 膼i峄乽 n脿y c农ng cho th岷 c么ng ngh峄 hi峄噉 膽岷 do T岷璸 膽o脿n Daikin tri峄僴 khai trong nh脿 m谩y c峄 c么ng ty Xing’an 膽峄﹏g sau. Theo nhu c岷 th峄 tr瓢峄漬g, ch煤ng t么i s岷 hi峄噉 th峄眂 h贸a tham v峄峮g kh么ng ch峄 s岷 xu岷 cho th峄 tr瓢峄漬g n峄檌 膽峄媋 m脿 c貌n xu岷 kh岷﹗ m谩y 膽i峄乽 h貌a ch岷 l瓢峄g cao sang c谩c n瓢峄沜 kh谩c trong t瓢啤ng lai.

“膼岷 t瓢 nh脿 m谩y cho th岷 t岷 nh矛n v脿 chi岷縩 l瓢峄 c峄 m矛nh. 脭ng Daikin Shouyi n贸i:” Daikin 膽ang 峄 Vi峄噒 Nam. T岷璸 trung v脿o ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g – Nh脿 m谩y Daikin Vi峄噒 Nam c贸 di峄噉 t铆ch 210.000 m茅t vu么ng v脿 c贸 h啤n 1.500 nh芒n vi锚n. M峄 ti锚u t膬ng n膬ng l峄眂 s岷 xu岷 v脿o cu峄慽 n膬m 2020 l脿 s岷 xu岷 m峄檛 tri峄噓 chi岷縞. N贸 谩p d峄g c么ng ngh峄 ti锚n ti岷縩 nh岷 c峄 T岷璸 膽o脿n Daikin v脿o c么ng ngh峄 qu岷 l媒 s岷 xu岷, d芒y chuy峄乶 s岷 xu岷 m么 膽un linh ho岷 v脿 c么ng ngh峄 t峄 膽峄檔g h贸a hi峄噉 膽岷 v脿 c谩c c么ng ngh峄 IoT kh谩c. V峄沬 quy tr矛nh ki峄僲 so谩t ch岷 l瓢峄g nghi锚m ng岷穞 v脿 300 b瓢峄沜 ki峄僲 tra, m峄梚 s岷 ph岷﹎ 膽i峄乽 h貌a c峄 Daikin 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g theo ti锚u chu岷﹏ Nh岷璽 B岷. Nh脿 m谩y 膽茫 th么ng qua c谩c ch峄﹏g ch峄 qu岷 l媒 m么i tr瓢峄漬g ISO 9001 v脿 ISO 14001 c峄 Hi峄噋 h峄檌 qu岷 l媒 ch岷 l瓢峄g Nh岷璽 B岷 JQA.

Sau khi x峄 l媒 v脿 l岷痯 r谩p s啤 b峄, nh脿 m谩y Daikin t岷 Vi峄噒 Nam 膽茫 t铆ch c峄眂 khoanh v霉ng c谩c b峄 ph岷璶 d霉ng 膽峄 l岷痯 r谩p 膽i峄乽 h貌a, t峄 膽贸 t膬ng s峄 l瓢峄g linh ki峄噉 膽岷穋 bi峄噒. C谩c nh脿 cung c岷 膽i峄乽 h貌a kh么ng kh铆 t岷 Vi峄噒 Nam 膽茫 g贸p ph岷 ph谩t tri峄僴 c谩c ng脿nh c么ng nghi峄噋 h峄 tr峄.

Nh脿 m谩y Daikin Vietnam 膽ang s岷 b瓢峄沜 h瓢峄沶g t峄沬 gi谩 tr峄 l芒u d脿i v脿 th煤c 膽岷﹜ s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 Vi峄噒 Nam.

Ngo脿i m谩y 膽i峄乽 h貌a kh么ng kh铆 gia 膽矛nh, nh脿 m谩y s岷 b岷痶 膽岷 s岷 xu岷 m谩y 膽i峄乽 h貌a kh么ng kh铆 c么ng nghi峄噋 v峄沬 峄憂g d岷玭 膽瓢峄 l岷痯 膽岷穞 tr锚n tr岷 v脿o n膬m 2020. . Trong t瓢啤ng lai, nh脿 m谩y s岷 ti岷縫 t峄 膽岷 t瓢 v脿o d芒y chuy峄乶 s岷 xu岷 膽峄 c岷 thi峄噉 d峄媍h v峄 kh么ng ch峄 峄 th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam m脿 c貌n m峄 r峄檔g xu岷 kh岷﹗ sang c谩c n瓢峄沜 kh谩c. 膼i峄乽 n脿y s岷 m峄 膽瓢峄漬g cho chi岷縩 l瓢峄 c峄 T岷璸 膽o脿n Daikin nh岷眒 th煤c 膽岷﹜ c谩c ho岷 膽峄檔g 膽i峄乽 h貌a kh么ng kh铆 峄 ch芒u 脕 v脿 ch芒u 膼岷 D瓢啤ng. “Khi 膽岷 t瓢 l脿 m峄檛 t脿i s岷 quan tr峄峮g, h茫y t岷璸 trung v脿o vi峄嘽 x芒y d峄眓g gi谩 tr峄 b峄乶 v峄痭g. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 c谩c c么ng ty c峄 Daikin v脿 Nh岷璽 B岷. 脭ng Noriyoshi n贸i: “膼i峄乽 n脿y s岷 t岷 ra m峄檛 膽i峄乽 ki峄噉 ti锚n quy岷縯 cho t瓢啤ng lai t瓢啤i s谩ng c峄 n峄乶 kinh t岷 Vi峄噒 Nam.