M峄檛 c么ng d芒n Hoa K峄 l脿m vi峄嘽 t岷 H脿 N峄檌 c贸 ti峄乶 s峄 t膬ng huy岷縯 谩p v脿 b峄噉h tim m岷h. Hai th谩ng tr瓢峄沜, anh b峄 膽au ng峄眂. B谩c s末 ch岷﹏ 膽o谩n anh b峄 ph矛nh 膽峄檔g m岷h ch峄, 膽芒y l脿 m峄檛 bi岷縩 ch峄﹏g r岷 ph峄ヽ t岷 c峄 ch峄﹏g x啤 v峄痑 膽峄檔g m岷h. M峄 hemangioma 峄 Th谩i Lan. Sau ca ph岷玼 thu岷璽, anh tr峄 v峄 Vi峄噒 Nam.

V脿o ng脿y 4 th谩ng 1, anh b峄 膽au ng峄眂 v脿 膽au b峄g d峄 d峄檌, v脿 膽瓢峄 kh谩m t岷 B峄噉h vi峄噉 Vi峄噒 Nam t岷 H脿 N峄檌. sau 膽芒y B峄噉h n脿y ph谩t tri峄僴 m峄梚 gi峄 v脿 c贸 nguy c啤 t峄 vong n岷縰 b岷 kh么ng can thi峄噋 nhanh. B峄噉h nh芒n 膽瓢峄 chuy峄僴 膽岷縩 B峄噉h vi峄噉 H峄痷 ngh峄 c峄 膼岷g C峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam ba ng脿y sau 膽贸. L煤c 膽贸, b峄噉h nh芒n r岷 峄憁 y岷縰, kh贸 th峄, 膽au ng峄眂, k铆ch th铆ch, huy岷縯 谩p t末nh m岷h ki峄僲 so谩t huy岷縯 谩p v脿 kh么ng c贸 m谩u 峄 ch芒n tr谩i. CT scan cho th岷 to脿n b峄 膽峄檔g m岷h ch峄 t峄 g峄慶 膽岷縩 膽峄檔g m岷h tr谩i. Si锚u 芒m tim cho th岷 thi岷縰 膽峄檔g m岷h ch峄 n岷穘g. B峄噉h nh芒n 膽茫 膽瓢峄 c岷 c峄﹗ t铆ch c峄眂 v脿 tr岷 qua ca ph岷玼 thu岷璽 tim kh岷﹏ c岷 qua 膽锚m.

Cu峄檆 ph岷玼 thu岷璽 k茅o d脿i trong 9 gi峄. Cu峄檆 ph岷玼 thu岷璽 r岷 kh贸 kh膬n v矛 nh峄痭g c膬n b峄噉h ph峄ヽ t岷 ch峄 xu岷 hi峄噉 trong 2 th谩ng d瓢峄沬 n峄乶 t岷g c峄 cu峄檆 ph岷玼 thu岷璽 m峄沬. 膼峄檌 ng农 ph岷玼 thu岷璽 g峄搈 h啤n 15 b谩c s末. B谩c s末 ph岷玼 thu岷璽 ch铆nh l脿 gi谩m 膽峄慶 ph岷玼 thu岷璽 tim m岷h v脿 l峄搉g ng峄眂 v脿 ph贸 gi谩o s瓢 Nguy峄卬 H峄痷 U峄慶. 膼峄檌 ph岷玼 thu岷璽 膽茫 thay th岷 膽峄檔g m岷h ch峄 v脿 van 膽峄檔g m岷h ch峄 cho b峄噉h nh芒n, l岷痯 l岷 膽峄檔g m岷h v脿nh 膽峄 nu么i d瓢峄g tim v脿 b峄 qua 膽峄檔g m岷h 膽霉i tr谩i ph岷 cho b峄噉h nh芒n.

B峄憂 ng脿y sau ca ph岷玼 thu岷璽, b峄噉h nh芒n L锚 b峄 b峄噉h 膽茫 sang Th谩i Lan ti岷縫 t峄 h峄搃 ph峄 v脿 膽i峄乽 tr峄.

膼峄檌 ph岷玼 thu岷璽 膽茫 d脿nh 9 gi峄 膽峄 gi岷 c峄﹗ b峄噉h nh芒n M峄. 岷h: KO

Th么ng tin v峄 tr瓢峄漬g h峄 1/24 v脿o bu峄昳 s谩ng, Ph贸 gi谩o s瓢 Uoc tuy锚n b峄 r岷眓g 膽峄檔g m岷h ch峄 lo岷 A c岷 t铆nh l脿 m峄檛 bi岷縩 ch峄﹏g tim m岷h nghi锚m tr峄峮g, g芒y nguy hi峄僲 膽岷縩 t铆nh m岷g c峄 b峄噉h nh芒n, v矛 v岷瓂 n贸 ph岷 膽瓢峄 ch岷﹏ 膽o谩n v脿 ph岷玼 thu岷璽 kh岷﹏ c岷 t岷 hi峄噉 tr瓢峄漬g (kh么ng c贸 m谩y bay) ). Theo th峄憂g k锚 th岷 gi峄沬, kh么ng can thi峄噋, 25% b峄噉h nh芒n 膽茫 ch岷縯 v脿o ng脿y 膽岷 ti锚n, 50% ch岷縯 sau ba ng脿y, 80% ch岷縯 hai tu岷 sau 膽贸 v脿 90% ch岷縯 trong th谩ng 膽岷 ti锚n sau khi kh峄焛 ph谩t . – Ph矛nh 膽峄檔g m岷h ch峄 th瓢峄漬g x岷 ra trong th峄漣 ti岷縯 岷 谩p. C谩c y岷縰 t峄 nguy c啤 ph峄 bi岷縩 ch铆nh 膽峄慽 v峄沬 g茫y 膽峄檔g m岷h ch峄 c峄 膽峄檔g m岷h ch峄 l脿 x啤 v峄痑 膽峄檔g m岷h, b峄噉h b岷﹎ sinh do h矛nh th脿nh th脿nh 膽峄檔g m岷h m么 (v铆 d峄, b峄噉h Marfan) v脿 t膬ng huy岷縯 谩p.

“Hai y岷縰 t峄 k岷縯 h峄 l脿 y岷縰 膽峄檔g m岷h v脿 huy岷縯 谩p cao. 脭ng n贸i r岷眓g n岷縰 kh么ng 膽瓢峄 膽i峄乽 tr峄, n贸 c贸 th峄 g芒y ra ph谩o s谩ng b岷 c峄 l煤c n脿o. Bi岷縩 ch峄﹏g v峄 th瓢峄漬g kh贸 b岷 t峄搉, 膽峄檔g m岷h c岷h v脿 th岷璵 ch铆 l脿 li峄噒 n峄璦 ng瓢峄漣, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 h么n m锚, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 h么n m锚, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 h么n m锚. B峄噉h nh芒n c农ng b峄 thi岷縰 m谩u c岷 t铆nh. Thi岷縰 m谩u b峄g trong khoang b峄g d岷玭 膽岷縩 tr瓢峄沶g b峄g c岷 t铆nh – bi峄僽 hi峄噉 n脿y r岷 nguy hi峄僲 v矛 th瓢峄漬g d岷玭 膽岷縩 ho岷 t峄 ru峄檛 v脿 t峄 vong.

Ph瓢啤ng ph谩p 膼i峄乽 tr峄 ch铆nh cho ph矛nh 膽峄檔g m岷h ch峄 lo岷 A c岷 t铆nh l脿 ph岷玼 thu岷璽. 膼芒y l脿 m峄檛 qu谩 tr矛nh r岷 ph峄ヽ t岷 v脿 t峄憂 th峄漣 gian v矛 nhi峄乽 v岷縯 th瓢啤ng nguy hi峄僲 膽瓢峄 k岷縯 h峄. Ngo脿i ra, ch峄 kh芒u ph岷 kh芒u v岷縯 th瓢啤ng. Do 膽贸, r岷 kh贸 s峄 d峄g c谩c n煤t tr锚n n峄乶 膽峄檔g m岷h ch峄. Th么ng th瓢峄漬g, k岷縯 n峄慽 b峄 gi谩n 膽o岷 trong m峄檛 th峄漣 gian d脿i v脿 ch岷 m谩u sau ph岷玼 thu岷璽 l脿 ho岷 膽峄檔g ph峄 bi岷縩 nh岷. M峄檛 trong nh峄痭g l媒 do cho 膽i峄乽 n脿y.

C谩c b谩c s末 cho r岷眓g vi峄嘽 ph貌ng ng峄玜 v脿 ph貌ng ng峄玜 b峄噉h 膽峄檔g m岷h ch峄 l脿 r岷 quan tr峄峮g. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 vi峄嘽 ph谩t hi峄噉, ki峄僲 so谩t v脿 膽i峄乽 tr峄 t膬ng huy岷縯 谩p – nguy c啤 ti峄乵 岷﹏ c峄 nhi峄乽 b峄噉h tim m岷h nguy hi峄僲 l脿 r岷 quan tr峄峮g. B峄噉h vi峄噉 n啤i th峄眂 hi峄噉 ca ph岷玼 thu岷璽 tr谩nh 膽瓢峄 nhi峄乽 trung gian v脿 k茅o d脿i th峄漣 gian g芒y nguy hi峄僲 膽岷縩 t铆nh m岷g c峄 h峄 .

Nga