Tiến sĩ Nguyễn Minh Lợi, Phó Giám đốc Khoa học Đào tạo và Kỹ thuật của Bộ Y tế, tuyên bố vào ngày 17 tháng 9 rằng khoa học sức khỏe bao gồm nhiều lĩnh vực: y sinh (sinh học di truyền, giải phẫu). , Sinh lý học, Mô phôi, Vi sinh), Y học, Y học cổ truyền, Dược, Răng giả, Điều dưỡng, Kỹ thuật y tế, Y tế công cộng, …

– Tại Việt Nam, đã có mô hình đại học của các trường thành viên, như Đại học Quốc gia (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), Đại học khu vực (Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng). Nhiều bài viết trong Luật Giáo dục Đại học đã được sửa đổi và bổ sung để khẳng định mô hình này. Trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, có các mô hình như Đại học Khoa học Y tế Lào và Đại học California, San Francisco.

Khoảng 20 năm trước, cần đề cập đến chính sách thành lập trường đại học khoa học y tế tại Việt Nam. Tọa lạc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ông nói: “Về cơ bản, đây là một mô hình học thuật, trong đó các trường thành viên chuyên ngành là trường y, trường dược, trường điều dưỡng, trường y tế công cộng …”. Ông Lợi nói rằng mô hình này sẽ được áp dụng bởi mỗi trường Nghề này tạo ra sự tự chủ học thuật cho các trường thành viên, và nâng cao hiệu quả và hiệu quả bằng cách chia sẻ các nguồn lực công cộng sau: máy móc cấp bộ để quản lý, điều phối và đầu tư vào các ngành học cốt lõi, cơ sở khoa học y sinh, hợp tác và đào tạo nghiên cứu liên ngành …— -Những sinh viên đang theo học tại Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Giang Huy .

Bộ Y tế đang nghiên cứu và phát triển một dự án với mô hình phù hợp nhất. Về nguyên tắc, nó sẽ duy trì truyền thống và “thương hiệu” cơ bắp trong khi vẫn đảm bảo các yêu cầu pháp lý. trung tâm đào tạo. Ông Lợi nói: “Điều quan trọng đối với chúng tôi là xác định bản chất của vấn đề chứ không phải tên.”

Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang hoạt động như trường đại học. , Sẽ được đầu tư. , Được phát triển theo mô hình của Đại học Khoa học Y tế.

“Về tên, dự định giữ lại tên của Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ hoạt động theo mô hình đại học sau khi được sự chấp thuận của Thủ tướng”, ông Li nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tham dự lễ khai giảng Hồ Hồng của năm học 2019-2020 của Đại học Y. Vào chiều ngày 16 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nhà trường thực hiện dự án và đổi tên. Đại học Y tế để thích ứng với khu vực. Nếu nó chậm lại, nó sẽ tụt hậu so với các nước láng giềng khác.

Cô Tian cho biết, trong số 14 trường hiện thuộc Bộ Y tế, trên thực tế, Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh là trường lớn nhất và đã được chuyển đổi thành trường đại học y tế.