Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.470 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu trái cây đóng góp 1.200 tỷ đồng, và phần còn lại đến từ doanh thu cao su, hàng hóa và dịch vụ.

Sau khi trừ chi phí, công ty là ông Đoàn Nguyên. Đức vẫn là chủ tịch và vẫn lỗ 130 tỷ đồng. . Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, thiệt hại đã giảm hơn năm lần do thiếu chi phí định giá đối với tài sản giá trị thấp và điều chỉnh các đồn điền cao su và đầu tư cọ dầu do thay đổi mục đích trồng cây ăn được. . Khác với năm ngoái. Ngoài ra, khoản nợ đã được cơ cấu lại, do đó chi phí lãi vay cũng giảm.

Vào cuối tháng 6, khoản nợ phải trả của Huang Anjialai, đã lên tới gần 24,34 tỷ đồng, tăng 2,5 nghìn tỷ đồng so với đầu năm. Năm đó. Tổng số tiền cho vay vượt quá 17.870 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay dài hạn từ các ngân hàng, tổ chức, cá nhân và trái phiếu chính phủ.

Hoàng Anh Gia Lai đã chi 556 tỷ đồng để trả lãi cho khoản vay. Trong nửa đầu năm, quý II chỉ khoảng 290 tỷ đồng, đây là chi phí ăn mòn đắt nhất, bởi vì công ty của Bàu Đức đạt doanh thu trung bình 2,2 tỷ đồng tiền lãi, nhưng đã trả lãi lên tới 3 tỷ đồng. Ảnh Ruan Duc: Duc Dong .

Nếu trái phiếu không được xem xét, chủ nợ lớn nhất Huang Anjialai nam là một đơn vị thành viên thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất, Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Tadi – Ông Trang Bayan. Hoàng Anh Gia Lai đã vay 2.750 tỷ đồng thông qua các khoản vay ngắn hạn và dài hạn.

Là chủ nợ là Công ty Cổ phần Ô tô Trương Hải (Thaco), Hoàng Anh Gia Lai đã trả hết các khoản vay ngắn hạn gần 900 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, khoản nợ dài hạn gần đây đạt 17,7 nghìn tỷ đồng.

Năm ngoái, kiểm toán viên đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Huang Anjialai. Do nợ ngắn hạn vượt quá 1 nghìn tỷ đồng tài sản ngắn hạn, một số khoản vay này đã bị vỡ nợ.

– Tuy nhiên, quản lý của công ty tuyên bố rằng nó có nền tảng và nghĩ rằng nó có thể hoạt động bình thường. Thường là lần sau. Do thời gian xây dựng vốn ngắn, sự ổn định của cây trồng và giá cả cao, vườn chuối cung cấp nguồn tài chính ngắn hạn chính. Công ty chủ trương mở rộng diện tích trồng chuối và thu hoạch các loại cây trồng có giá trị cao như bơ, xoài, mít, sầu riêng …

Công ty cũng tiếp tục điều chỉnh tình hình tài chính và đàm phán. Sắp xếp lại và lãi suất thấp hơn với tất cả các bên. Để dòng tiền trả gốc, lãi vay, nợ và phát triển ngành nông nghiệp, công ty phải thanh lý một số khoản đầu tư vào bất động sản và thủy điện.